Optag

Du kan blive optaget på FGU

Du kan blive optaget på FGU, hvis du:

 • er under 25 år
 • ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse
 • ikke er i arbejde
 • har opfyldt undervisningspligten
 • har fået lavet en målgruppevurdering ved din UU-vejleder.

I samarbejde med din UU-vejleder laver du en uddannelsesplan, som bliver sendt til os. Planen beskriver bl.a. dine mål, hvilket spor du skal følge og hvilket niveau, du starter på.

Når vi har modtaget din uddannelsesplan, vil du blive kontaktet og inviteret til en opstartssamtale.

Til opstartssamtalen bedes du medbringe:

 • NemID
 • Bankoplysninger (reg. og konto nr.)
 • Dine eksamenspapir.

Er du ikke fyldt 18 år er det en god ide af have én af dine forældre med.

Ved opstartssamtalen laver vi starten på din forløbsplan ud fra din uddannelsesplan. Forløbsplanen fastlægger dit konkrete forløb på FGU, som vi løbende evaluerer i samarbejde med dig.

Ved opstartssamtalen taler vi også om, om du har specielle behov eller hensyn, der skal tages, i forhold til dit FGU-forløb. Hvis du for eksempel er ordblind eller har brug for anden støtte (læs mere her Støttemuligheder)

Du kan blive optaget på basis hele året og på de tre spor to gange om året, til januar og august.

Varighed og timetal

Hvor længe du skal gå på FGU, bliver fastsat i din uddannelsesplan, uddannelsen kan vare op til 2 år.

Din uddannelsesplan indeholder en forventet start- og slutdato og dit forventede start- og slutniveau på uddannelsen.

FGU er en fuldtidsuddannelse, og du skal gå i skole hver dag fra kl. 8.00 til 14.00.

 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post:
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail:
Top
Thrane.nu