Afsøgningsforløb

Et afsøgningsforløb er for dig, hvis enten du eller din UU- vejleder er i tvivl om:

- FGU er noget for dig - hvilket spor, der passer dig

- hvordan, der bedst muligt kan tages eventuelle særlig hensyn til dig i dit kommende FGU- forløb.

Et afsøgningsforløbet kan vare op til 14 dage, og du får et kendskab til, hvad FGU er og hvilke spor og fagtemaer, du kan vælge. Du vil på afsøgningsforløbet opleve stemningen, kulturen og dagligdagen på FGU i et trygt fællesskab.

Du og din UU-vejleder aftaler inden opstart af forløbet, hvad der er vigtigt at få afdækket på afsøgningsforløbet. Dette bliver FGU-vejlederen og dine undervisere informeret om, så du oplever at få det ud af det, som giver mening for dig. Når afsøgningsforløbet er færdigt, evalueres det, og vi finder sammen ud af, om FGU er noget for dig, og hvordan et kommende FGU-forløb vil kunne tilrettelægges, så det fungerer godt for dig.

Hvis du tror, at et afsøgningsforløb er noget for dig, skal du kontakte din UU-vejleder, som kan fortælle dig mere om dine muligheder.

  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post:
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail:
Top
Thrane.nu