Økonomi

Du får skoleydelse, når du går på FGU

På FGU får du skoleydelse ud fra disse kriterier 

  • Er du udeboende og over 18 år, får du 1.504 kr. pr. uge.
  • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 648 kr. pr. uge.
  • Er du under 18 år, får du 373 kr. pr. uge.

Hvis du har børn, er det muligt at få et forsørgertillæg:

  • Er du enlig forsørger, er tillægget på 1.455 kr. pr. uge.
  • Er du ikke-enlig forsørger, er tillægget på 582 kr. pr. uge.

Takster pr. 01.01.2020

Skoleydelsen udbetales den sidste hverdag i måneden og vil variere fra måned til måned afhængig af, hvor mange skoledage der er i perioden.

Skoleydelsen udbetales til din NemKonto. Sørg for, at du har en bankkonto koblet til din NemKonto. Dette kan du gøre på www.nemkonto.dk

Din lønseddel sendes til din e-Boks.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisningen.

Du trækkes ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post:
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail:
Top
Thrane.nu