VEJLEDNING

Er du gået ud af grundskolen, og er du ikke i uddannelse eller job, kan du få vejledning hos Ungeenheden i din kommune.
Alle unge under 30 år har en kommunal UU-vejleder, der er klar til at hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kunne være en god ide for dig.
Du skal blot henvende dig til den kommunale Ungeenhed i din kommune.

Her finder du UU-vejledere der kan vejlede dig i FGU-SYDØSTJYLLANDS område: 

Ungeenheden Horsens
Christiansholmsgade 23, 8700 Horsens
Tlf.: 76 29 30 80
Email: ungeenheden@horsens.dk
www.ungeenheden.horsens.dk

UU Odder/Skanderborg
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
telefon: 87 94 76 01
Email: uuos@skanderborg.dk
www.uu-os.dk

UU-Hedensted
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
Telefon: 79 75 55 08 (8.30-11.00 dagligt)
Email: uuhedensted@hedensted.dk
www.jobcenter.hedensted.dk/borger/ungeenheden-15-30-aar

UU Aarhus-Samsø
Værkmestergade 13 A
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 59 75
Email: uu-aarhus@msb.aarhus.dk
www.uu.aarhus.dk