Basis

Dit FGU-forløb vil som oftest blive indledt på Basis, som introducerer dig til de tre uddannelsesspor. 

På Basis er der løbende optag, og derfor har vi forløbet ”Kom godt i gang på FGU”, som er en integreret del af forløbet.

På Basis vil du møde en helhedsorienteret og inkluderende undervisning. Det vil sige, at undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i en praksisnær tilgang med et anerkendende og involverende undervis-ningsmiljø, hvor fællesskab og samarbejd vægtes højt.

Basisforløbet introducerer dig b.la. til uddannelsessporene gennem temaforløb og projekter. Der vil blive lavet en vurdering af dit niveau i dansk og matematik, så vi kan tilpasse undervisningen efter dit niveau. Der vil være undervisning i PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) samt dansk og matematik.

På basis arbejdes der også med udvikling af dine personlige og sociale kompetencer, så du står stærkt i dit videre uddannelsesforløb på FGU.

Undervisningsmetoderne veksler mellem individuelle opgaver, holdundervisning og gruppearbejde. Un-dervisningen skifter mellem stillesiddende/lyttende og høj aktivitet, hvor du er fysisk aktiv og inddraget.

Basis arbejder mod

 • mødestabilitet
 • at finde modet og skabe motivation for læring
 • at udvikle kompetencer til at indgå i et holdfællesskab
 • afklaring i forhold til erhvervstema
 • at udvikle kompetencer til at indgå i samarbejde med andre
 • selvstændighed og ansvarlighed i opgaveløsninger
 • at udvikle og afdække faglige kompetencer - indplacering på G-E-D niveau

På Basis kan du komme i erhvervstræning i 2x14 dage pr. halve år med henblik på afklaring af din fremti-dige erhvervsretning.

 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post:
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail:
Top
Thrane.nu