SAMVÆRSREGLER

FGU Sydøstjylland har vi en anerkendende tilgang, hvor vi tilstræber at både elever og personale synes det er et rart sted at være og et godt sted at lære.
Hverdagen er præget af en nærværende og respektfuld omgangstone.

Vores værdier bygger på gensidige respektfulde relationer, lyst til at lære, engagement og udfordringer- alt sammen gennem trygge rammer, positiv adfærd, god orden og godt samvær.

Vi forpligter os alle på at arbejde med at integrere samværsreglerne i deres daglige arbejde med elevernes læring og trivsel. 

Vores 5 retningslinjer er:

  • Du skal behandle andre som du ønsker de skal behandle dig, hvilket indebærer respekt for andre mennesker og meninger.
  • Du skal opføre dig ordentlig, og behandle tingene ordentlig
  • Du skal komme til tiden og være læringsparat 
  • Du skal være den bedste udgave af dig selv
  • Vi skal have forventninger til hinanden, og det skal give mening at være elev her