ERHVERVSTRÆNING

almen grunduddannelse (AGU) og på produktionsgrunduddannelse (PGU) tilrettelægges forløb, hvor du er i erhvervstræning i en virksomhed.
Her får du kendskab og erfaringer fra dagligdagen på en almindelig arbejdsplads.
Du kan i løbet af dit FGU forløb komme i erhvervstræning 2 gange i 14 dage pr. halve år.

Måske er du så heldig:
– at du bliver afklaret i forhold til hvilket job og/eller uddannelse du vil have.
– at du bliver tilbudt et job eller måske en læreplads.

Men mest af alt er meningen, at du får kendskab til, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet.

Inden du starter i erhvervstræning
hjælper vi dig med at finde en virksomhed der passer til dig, og vi laver en aftale med virksomheden og dig om, hvilke mål du skal nå, mens du er der.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) – hedder det praktik og ikke erhvervstræning.
Her er du i praktik det meste af tiden mens du går på FGU.

Inden du starter i praktik som EGU-elev
bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er, og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. Det er et krav, at praktikken skal bidrage til at opfylde de mål, der er i din uddannelsesplan

Læs mere om de enkelte spor – AGU / PGU / EGU