PGU

Om basis AGU PGU EGU

PGU betyder ProduktionsGrundUddannelse.
Her går du endnu mere praktisk til værks end på AGU.

Faktisk bruger du 2/3 af tiden på værksted – med håndværk og gerne reel produktion. Til kunder, som skolen har aftaler med.
Du godt kan lide praktisk arbejde, men vil også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik.

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx. kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted.

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.
Det er forskelligt, hvilke værksteder der er på den enkelte skole.
HS = Horsens – SK = Skanderborg – OD = Odder


Men skolerne kan have værksteder inden for følgende 12 faglige temaer:

Tema Tilbydes
Omsorg og sundhed HS, SK, OD
Handel og kundeservice HS
Turisme, kultur og fritid Tilbydes ikke på SOJ  
Musisk og kunstnerisk produktion HS
Mad og ernæring HS, SK, OD  
Miljø og genbrug Tilbydes ikke på SOJ  
Jordbrug, skovbrug og fiskeri Tilbydes ikke på SOJ  
Byg, bolig og anlæg HS, SK, OD  
Kommunikation og medier HS, SK, OD  
Motor og mekanik HS, SK  
Service og transport HS  
Industri (plast, metal mm) HS, SK  

Ved siden af værkstedsundervisningen får du undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.

I løbet af din PGU kan du komme i erhvervstræning i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år).
Her kan du få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads.

Du kan kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse – eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens erhvervstemaområder.

Prøver og beviser
Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse.
Her bliver det vurderet, om du har bestået/ikke bestået.  

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau.
Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis.
Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.Eksempel på et PGU-forløb over 4 semestre – eller 2 år.