FAGLIGE TEMAER

Omsorg og sundhed
På dette TEMA lærer du at arbejde med dine personlige og sociale kompetencer: Et godt valg, hvis du overvejer en uddannelse som fx. pædagog, pædagogmedhjælper eller SOSU-hjælper.

Vi arbejder kreativt – og du får kendskab til forskellige materialer, redskaber, teknikker og processer.

Vi bruger bevægelse og træning, hvor du er aktiv og bruger din krop, får udfordret dig selv.. 

Du vil stifte bekendtskab med personlig udvikling, teambuilding, egenomsorg, afspænding, massage og mindfulness, koordination og motorik, fysisk træning som løb, boldspil, fitness og kampsport, leg og bevægelse, kreativt håndarbejde, genbrug og redesign. 
Desuden laver vi arrangementer for børn og ældre. 

I vores værksted lægger vi megen vægt på samarbejde og trivsel, og du vil fagligt, personligt og socialt blive klogere på dig selv. 
Du kommer også i praktik – det kan være i en børnehave, SFO’er, hjemmeplejen, dagcentre eller måske noget helt andet. 

 • udvise empati og nærvær i den professionelle kontakt 
 • situationsbestemme og målrette kommunikationen 
 • planlægge, udføre og evaluere relevante aktiviteter 
 • reflektere over egen praksis 
 • tilpasse personlig hygiejne og fremtræden i forhold til situationen 
 • tage hensyn til egen og andres sikkerhed i opgaveløsningen. 

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema Omsorg og sundhed her

Handel og kundeservice
Overvejer du en salgsuddannelse, eller kunne du bare godt kunne tænke dig, at arbejde i butik?

Hvad siger du til emner som salg, videresalg, serviceydelse, forbrugergrupper, kunder, kundebetjening, vejledning og administrative opgaver?

Vi tilstræber, at undervisningen foregår i autentiske værkstedsfaciliteter – på projekter eller i samarbejde med virksomheder med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.
Måske får du mere lyst til at arbejde med handel og kundeservice – måske mindre – men formålet er at give dig den bedste forudsætning for at beslutte om du skal gå videre ad denne vej i din ungdomsuddannelse.

I ministeriets tekst om tema Handel og kundeservice, er der lagt op til at du får kompetencer…

 • identificere kundens behov
 • gennemføre arbejdsopgaver inden for handel og kundeservice alene eller i samarbejde med andre
 • kvalitetssikre proces og salg/service
 • sikre miljømæssige hensyn
 • have medansvar for samarbejde og trivsel på arbejdspladsen
 • arbejde problemløsende, praktisk og innovativt
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema handel og kundeservice her

Byg, bolig og anlæg
Tema Byg, bolig og anlæg –  forbereder dig på uddannelse eller arbejde inden for bygge og anlæg. Tømrer, struktør, murer eller maler, men du kan også forberede dig på jobbet som pedel eller vicevært.

 • Vi har kunder, der bestiller os til at udføre opgaver, så der er sjældent to ens dage, der er ens.
 • Vi har også vores egen produktion og er med til at vedligeholde skolen.
Produktionen er bl.a.  legeredskaber, borde, bænke, plantekasser, redskabsskure og hegn. Og maling og lakering på det hele.
Du bliver tilbudt at tage maskinkørekort – når du er gammel nok – og du bliver undervist i værkstøjslære, sikkerhed, AutoCad, tegning og materialelæring.

I ministeriets tekst om tema om Bog, bolig og anlæg, er ambitionen – når du har gennemført hele temaet at du kan… 

 • planlægge og producere på et værksted eller anden lokation
 • forstå processer og planlægge i forhold til en stillet opgave
 • udføre egenkontrol
 • gennemføre arbejdsopgaver selvstændigt eller i samarbejde med andre
 • kvalitetssikre proces og produkt
 • sikre miljømæssige hensyn, herunder affaldshåndtering, kildesortering og korrekt bortskaffelse af
 • affald og kemikalier
 • vurdere og udføre en sikkerhedsmæssig forsvarlig udførelse og indretning af arbejdsstedet
 • tage medansvar for samarbejde, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen
 • evne at løse en konflikt med relevant modpart på en hensigtsmæssig måde
 • evne at tage lederskab eller følgeskab i produktionssammenhænge
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.
 Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema byg, bolig og anlæg her

Industri (metal, plast m.m.)
På med keddeldragten og ud på værkstedet.Du lærer at svejse, slibe, save, fræse, klippe, bukke, dreje og overfladebehandle jern og metal. Har du ambitioner om at blive smed, maskinmester, mekaniker, autolakerer eller lignende, så er fagtema Industri rette sted. Du skal lære at omsætte mål – fra skitse til virkelighed.

Du skal lære at begå dig på en arbejdsplads med tungt produktionsudstyr, sikkerhedsregler og at tage din del af ansvaret i produktioner, hvor opgaverne varierer mellem keramikborde, havelåger, cykelskure, borde, bålkurve, grill og cykelstativer – og meget mere.

På værkstedet dyrker vi god humor, respekt og kammeratskab – og omdrejningspunktet er lysten til at lære traditionsrigt og solidt håndværk.

Ifølge bekendtgørelsen skal du – efter afsluttet portfolio i tema Industri – kunne:

 • planlægge og producere i værkstedet
 • kvalitetssikre ud fra fagets almindeligt anerkendte kvalitetskrav, standarter, og tolerancekrav
 • gennemføre arbejdsopgaver alene eller i samarbejde med andre
 • medvirke til samarbejde og trivsel på værkstedet
 • opfylde krav til lovbestemte certifikater, som f.eks. paragraf 17 miljøkursus i forbindelse med svejsning og termisk skæring
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.

Kommunikation og medier
På grafik- og medieværkstedet forbereder vi dig til uddannelser eller arbejde inden for Medie- , grafik-  og IT-området.
Vi arbejder med grafisk produktion; plancher, skilte, postkort, pjecer – og på ITsiden:  Hjemmesider, fotografering, billedredigering, videoproduktion.

Du lærer at mestre de forskellige softwareprogrammer til billed- og filmredigering.

Ideelt kommer du i praktik, så du kan prøve al din viden af i praksis. Det kan være grafiske virksomheder, IT-support på skoler – eller en hvilken som helst branche, hvor de vil have glæde af en multi-nørd.

Ifølge bekendtgørelsen skal du – efter afsluttet portfolio i tema kommunikation og medier – kunne:

 • planlægge og producere i værkstedet
 • gennemføre arbejdsopgaver alene eller i samarbejde
 • kvalitetssikre ud fra fagets almindeligt anerkendte kvalitetskrav og standarder
 • sikre miljømæssige hensyn
 • bidrage til valg af produktion med henblik på at opbygge ejerskab og motivation samt evne at træffe valg
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche
 • medvirke til samarbejde og trivsel på værkstedet i forbindelse med planlægning og produktion mv.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema kommunikation og medier her

Mad og ernæring
Et mundgodt og ernæringsrigtigt tema:  Mad & Ernæring.  Vi forbereder dig til uddannelse eller arbejde inden for mad, service, ernæring, køkkenhygiejne. Vi laver dagligt sund og god mad til alle skolens elever og ansatte, og vi servicerer ved møder, arrangementer og events.

Rengøring og hygiejne er en stor del af faget og hverdagen, men vi bruger også tid på samarbejde, trivsel og sikkerhed.
Du vil få fingrene i dejen – så temmelig bogstaveligt. Arbejde med madlavning, bagning, forståelse for opskrifter og deklarationer, råvareindkøb, kostplanlægning og meget mere.

Om muligt skal du i praktik indenfor faget.  Det kan være på et plejehjem – en restaurant, hotel eller cafe, men det kan også være du bare skal lidt væk fra køkkenet – og prøve en helt anden branche.

Bind bare forklædet – vi er klar.

Ifølge bekendtgørelsen skal du – efter afsluttet portfolio i Mad og ernæring- kunne:

 • planlægge og producere i et certificeret og godkendt køkken
 • foretage kvalitetssikring af proces og produkt
 • foretage sikring af miljømæssige hensyn
 • formindske madspild og kreativt anvende restvarer
 • affaldssortere
 • tage medansvar for samarbejde og trivsel på arbejdspladsen
 • gennemføre arbejdsopgaver selvstændigt efter kompetencesvarende anvisning
 • bidrage til valg af produktion med henblik på at opbygge produktionsejerskab
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema Mad og ernæring her

Motor og mekanik
Du har lyst til en uddannelse eller et arbejde med for biler, cykler, mekanik, metal, smedearbejde. Vi har både et cykelværksted, svejseværksted og et autoværksted. Her arbejder vi med faste opgaver som at reparere biler – gøre dem synsklare.
Du vil blive undervist i værktøjslære, svejsning – måske få et svejsebevis, sikkerhed og motorlære.

Jo, – og du får hjælpe til at finde praktikplads på et værksted du kan lide.
Det kan bl.a. være på autoværksteder, knallert- og cykelværksted, maskinværkfabrik, dækcentre eller helt andre brancher.

Ifølge bekendtgørelsen skal du – efter afsluttet portfolioprøve i Motor og mekanik kunne:

 • planlægge og producere i et værksted
 • gennemføre arbejdsopgaver alene i eller i samarbejde
 • kvalitetssikre proces og produkt
 • sikre miljømæssige hensyn
 • tage medansvar for samarbejde og trivsel på arbejdspladsen
 • bidrage til valg af produktion med henblik på at opbygge ejerskab og motivation samt evne at træffe valg
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema Motor og mekanik her

Musisk og kunstnerisk produktion
Du kan lide musik, – måske at performe selv – eller være hajen bag mixerpulten eller redigeringsskærmen.
På dette tema kan du afprøve roller som musiker, lydtekniker, producer – det hele for at styrke din glæde ved, og talent for musik og musikproduktion.   Vejen til en musikuddannelse er lang – men du kan starte her.

 Du vil øve dig i sammenspil med et band.  Du får chance for at komponere, producere, afvikle koncerter, redigere i studie og på computer.   Jo – og hvis du vil være udøvende musiker, skal du også lære at gå live. At optræde.

Ifølge bekendtgørelsen skal du – efter afsluttet portfolioprøve i Musisk og kunstnerisk produktion kunne:

 • iværksætte og nå et fastsat mål selvstændigt
 • håndtere eventuelle udfordringer, som opstår i en proces, professionelt
 • samarbejde professionelt og i samspil med andre
 • gennemføre selvstændig løsning af en given produktionsopgave/opsætning
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema Motor og mekanik her

Service og transport
Kært barn har mange navne: Servicetekniker, pedel, teknisk assistent, modul-tekniker, ejendoms-tekniker, AltMuligMand…

TEMA Service og transport arbejder dig frem mod en af de mange support- og teknikuddannelser der findes.  Eller en egentlig fag-uddannelse inden for logistik, transport, industri-teknik…

Du interesserer dig for feltet ”mellem” service, transport og teknik.   Allerede nu er det dig, som har styr på familiens selvkørende plæneklipper.  Du ved også hvordan man monterer – og i hvert fald ikke monterer – en trailer på bilen, eller hvor på nettet man slår op og finder en reservedel til vaskemaskinen.

Ved du det ikke?  Jammen så er det her stedet hvor du tager de første skridt til en ”Jeg-kan-fixe-det” uddannelse. Eller et job som ufaglært på en virksomhed.

Ifølge bekendtgørelsen skal du – efter afsluttet portfolioprøve i tema; Service og transport, kunne:

 • planlægge og gennemføre arbejdsopgaver alene eller i samarbejde med andre
 • kvalitetssikre proces og opgave
 • sikre miljømæssige hensyn
 • tage medansvar for samarbejde og trivsel på arbejdspladsen
 • bidrage til valg af opgave med henblik på at opbygge ejerskab og motivation samt evne at træffe valg
 • søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet det ønskede fagområde.

Du kan læse hele ministeriets tekst om fagtema Motor og mekanik her